• Vi skal bidra til å bygge en organisasjon som ivaretar Miljøhuset Gnisten AS sine formål og verdier
  • Vi skal representere Miljøhuset Gnisten AS på en positiv, høflig og respektabel måte
  • Vi skal behandle all informasjon med respekt
  • Vi skal utføre vårt arbeid med personlig integritet, ærlighet, redelighet og respekt
  • Vi skal vise respekt for alle mennesker uten forskjellsbehandling eller diskriminering
  • Vi skal ikke utføre handlinger som kan anses som mobbing, trakassering, misbruk, diskriminering eller utnyttelse av en person
  • Vi skal ta aktivt avstand fra og bekjempe enhver uetisk praksis