Miljøhuset Gnisten AS har mat som et av sine hovedfokus. Vi er opptatt av å gi flest mulig i bygda tilbud om sunn, næringrik og fristende mat, og du finner oss på mange arenaer:

· Rådhuskantina
· Bjertneskantina
· Varm barnehagemat
· Møtemat/catering
· Varm mat i kaféen i bruktbutikken fra kl. 12.00 tirsdager og fra kl. 10.00 onsdager og fredager.

Her kan lese fristende menyer for de ulike mattilbudene:

Ta kontakt med oss om spørsmål om møtemat og catering på matbestilling@www.miljohuset-gnisten.no eller tlf 47 47 74 74.

God appetitt!