Å gi nytt liv til gamle møbler, saker og ting er gjenbruk på sitt beste og i tråd med Miljøhuset Gnisten sin kjernefilosofi.

Det er så mange ting som kan få et mye lengre liv enn det kan få hos en familie. Det er bare kreativitet og skaperkraf som setter stopper for hva som gjenbrukes og gis nytt liv.

Det noen betrakter som skrot kan andre betrakte som verdifullt. Dette er noe å tenke på neste gang du kjører et lass med «søppel» til Gjenvinningsstasjonen vår.