Vi leverer kvalitetsved til gode priser. Vi garanterer tørr ved – under 20% fuktighet

Hjemkjøring kr 500,-

Betalingsmåter:
Kontant
Bankkort
Ved faktura tilkommer fakturagebyr på kr 50,-

For nærmere informasjon om priser og bestilling, ta kontakt på:
E-post: bedriftspost@www.miljohuset-gnisten.no
Telefon: 47 47 74 74

Langsiktig satsing på kvalitet og service er hovedgrunnen til at avdelingen står seg godt i markedet. Vedavdelingens arbeidsoppgaver er produksjon, transport og logistikk av fyringsprodukter, håndtering av verktøy og utstyr for vedproduksjon og kundekontakt ved levering og salg.