Design

Retningslinjer for visuell kommunikasjon.

For å bygge opp og vedlikeholde Miljøhuset Gnistens visuelle profil har vi utviklet et sett med signaler eller byggesteiner som er konstante – som stadig repeteres i alle sammenhenger. Vi kaller dem visuelle grunnelementer.

Våre grunnelementer er:
– Logo
– Farger
– Typografi

Måten grunnelementene skal brukes på, beskrives i dette dokumentet:

Retningslinjer for visuell kommunikasjon i PDF-format

Scroll Up