Miljøhuset Gnisten AS har en rekke forskjellige produksjons- og tjenesteavdelinger og skal være et springbrett for deg som ønsker arbeidstrening og opplæring. Vårt hovedmål er å legge til rette tilbud til den enkelte slik at du selv skal se hvilke jobbmuligheter du har og utvikle dine positive egenskaper i form av bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser.

nyper

Vårt tilbud til deg vil være arbeidspraksis både i våre egne avdelinger og ute i ordinært arbeid. Dersom du har ønsker om arbeidstrening i andre bedrifter, samarbeider vi med flere ulike bedrifter i Nittedal kommune, vi nevner blant annet snekkerfirma, malermester og pleie- og omsorgssektoren. Disse bedriftene vil også legge til rette for arbeidsoppgaver som vi ikke selv har kompetanse på, dersom du har behov for det.

For å si det enklere; Miljøhuset Gnisten AS tilbyr meningsfylt arbeid til mennesker som for kortere eller lengre perioder har problemer med å tilpasse seg ordinært arbeid. Hos oss er det nemlig høyt under taket. Godt arbeidsmiljø og ikke minst arbeidsglede, er stikkord som i vår bedrift står spesielt høyt på dagsorden.

Miljøhuset Gnisten AS er en arbeidstreningsarena som kan gi deg verdifull kompetanse ved dine valg for fremtiden. En viktig del av et attføringsløp hos oss består i å kartlegge dine ressurser og realkompetanse. Enkelte kan bygge videre på tidligere erfaring mens andre må snu helt om på yrkeslivet sitt – og tenke i nye baner.

Våre arbeidsledere har en unik og variert bakgrunn og vi tilbyr kurs og opplæring på mange områder. Med et solid nettverk i bakhånd, supplerer vi egen kunnskap og kompetanse med dyktige samarbeidspartnere i alt fra generelle datakurs og mer avanserte kunnskaper til opplæring i personlig økonomi og bruk av ulike verktøy i våre avdelinger. Miljøhuset Gnisten AS, er rettet mot deg som er usikker på hva slags jobb du kan klare å utføre. Hos oss får du tid og hjelp til å prøve ut dine muligheter til å komme ut i arbeid, i utdanning eller over i annet tiltak. Du vil oppleve stor fleksibilitet mht arbeidsoppgaver, arbeidstid og andre forhold som kan være viktig for at du skal kunne fungere best mulig. Ordinær tid i tiltaket er inntil 10 mnd. Ved behov kan ytterligere 10 mnd avtales med NAV. De første ukene bruker vi til å bli kjent og til å finne ut av dine ønsker og muligheter. Du har ansvaret for egen attføring og aktiv deltagelse i opplegget. Vår styrke er tid og individuell oppfølging.

Velkommen til ”Få gnisten tilbake” i Miljøhuset Gnisten AS