Gnisten Utvikling

Velkommen til
Gnisten Utvikling AS!

OM OSS

Lærekandidatordningen gir muligheter til å skreddersy fagopplæring til elever som ønsker opplæring i bedrif, men som ikke sikter mot full yrkeskompetanse.
Målet er å tilby opplæring som gir høyest mulig kompetanse ut fa den enkeltes forutsetninger og behov, og et grunnlag for femtidig arbeid.


Les mer

Veier som fører frem til fag/svennebrev

Aktuelle lærerkandidatløp

Godkjente

 • Butikkmedarbeiderfaget
 • Barne- og Ungdomsarbeiderfaget

Aktuelle

 • Logistikkfaget
 • Kafe/kantinemedarbeider
 • Matproduksjon
 • Transport
 • Gjenvinningsfaget
 • Kontormedarbeider/regnskap/administrasjon
 • Produksjonsmedarbeider
 • Renhold
 • Interiør og innredning

Ta kontakt med oss for å se om vi kan skreddersy et lærekandidatløp spesielt tilpasset for deg


Finn oss her