Gnisten Kompetansesenter tilbyr norskkurs for voksne innvandrere.

skole

Vi tilbyr kurs på nivå:

  • A1
  • A2
  • B1

Kursene forgår på dagtid fire dager i uka (mandag – torsdag).

Det er fire opptak hvert skoleår. Søknadsfrist og dato for skolestart er:

 

Skolestart Søknadsfrist
21.08.2019 12.08.2019
28.10.2019 14.10.2019
27.01.2019 20.01.2020
15.04.2019 25.03.2020

 

Gnisten Kompetansesenter organiserer og avholder prøver i norsk (muntlig og skriftlig). Vi avholder også prøve i samfunnskunnskap og statsborgerprøve.

Tidspunkt for norskprøver i skoleåret 2019/2020 er:

  • Uke 39
  • Tidlig desember
  • Mars
  • Mai

Påmelding til prøver må skje 1 måned før prøven. Prøve i samfunnskunnskap og statsborgerprøve avholdes flere ganger årlig.

Ta kontakt for nærmere info om påmelding og prøveavvikling.

Vi følger skoleruta for Nittedal kommune.

Har du spørsmål – ta kontakt med oss på
telefon 47 47 74 74 eller på
e-post bedriftspost@www.miljohuset-gnisten.no

Mer informasjon
Søknadsskjema
Informasjon om norskopplæring
Rett og plikt

Prøver for innvandrere
Norskprøven
Samfunnskunnskapsprøven