Miljøhuset Gnisten AS er en Vekstbedrift. Vekstbedriftene kjennetegnes av arbeidsglede og entusiasme. Våre arbeidstakere har begrensninger på enkelte områder, samtidig har de også spesielle styrker.

Bedriften vår konkurrerer på like vilkår som andre leverandører i markedet. Kjernen i Vekstbedriftenes virksomhet er å utvikle mennesker og gi dem et godt sted å være. Det gjør vi gjennom å gi dem sjansen til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for et passivt liv på trygd.

Samtidig som vi utvikler mennesker og hjelper mange inn i et ordinært arbeidsliv, produserer vi varer og tjenester av høy kvalitet til en verdi av over en halv milliard i året. Er ikke dette god samfunnsøkonomi?

Du kan lese mer om Vekstbedriftene på: www.vekstbedriftene.no

Våre verdier er:
• Alle har muligheter
• Alle kan noe
• Alle er like mye verdt

Miljøhuset Gnisten AS er tiltaksarrangør for NAV med 2 typer tiltak

• VTA – «Varig tilrettelagt arbeid»
• APS – «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet»

Mer informasjon om tiltakene finner du på www.nav.no

Som tiltaksarrangør for NAV bidrar vi med å styrke deltakernes kompetanse og arbeidsevne slik at deltakerne får økt mulighet til å komme ut i ordinært arbeid.

Bedriften er EQUASS sertifisert. EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere.

Miljøhuset Gnisten AS er et aksjeselskap hvor aksjene er heleid av Nittedal Kommune.