Overfor våre kunder må vi konkurrere på samme vilkår som andre leverandører i markedet. Du kan derfor være trygg på at det du får fra oss, er minst like bra som det du får andre steder.

Kjernen i Vekst-bedriftenes virksomhet er å utvikle mennesker og gi dem et godt sted å være. Det gjør vi gjennom å gi dem sjansen til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for et passivt liv på trygd.

Vi er stolte av å kunne presentere noen av våre samarbeidspartnere:

nittedalvåpenNittedal Kommune