Miljøhuset Gnisten AS

Slider

OM OSS

Miljøhuset Gnisten AS er en arbeids-treningsarena, og med en rekke forskjellige produksjons- og tjenesteavdelinger vil det være et springbrett for deg som ønsker arbeidstrening og opplæring. Arbeidspraksisen kan skje både i våre egne avdelinger og ute i ordinært arbeid.

OM OSS

Vårt hovedmål er å legge til rette tilbud til den enkelte slik at du selv skal se hvilke jobbmuligheter du har og utvikle dine positive egenskaper i form av bevisstgjøring og utvikling i trygge omgivelser.

 

VÅRT MÅL

OPPLEGG

Ordinær tid i tiltaket er inntil 10 mnd. Ved behov kan ytterligere 10 mnd avtales med NAV. De første ukene bruker vi til å bli kjent og til å finne ut av dine ønsker og muligheter. Du har ansvaret for egen attføring og aktiv deltagelse i opplegget. Vår styrke er tid og individuell oppfølging.

HVA KAN VI TILBY DEG?

Miljøhuset Gnisten kan gi deg verdifull kompetanse ved dine valg for fremtiden, fordi en viktig del av et attføringsløp hos oss består i å kartlegge dine ressurser og realkompetanse. Enkelte kan bygge videre på tidligere erfaringer, mens andre må snu helt om på yrkeslivet sitt, og tenke i nye baner. Her vil vi hjelpe på best mulig måte. Våre arbeidsledere har en unik og variert bakgrunn, og vi tilbyr kurs og opplæring på mange områder. Med et solid nettverk i bakhånd, supplerer vi egen kunnskap og kompetanse med dyktige samarbeidspartnere i alt fra generelle datakurs og mer avanserte kunnskaper til opplæring i personlig økonomi og bruk av ulike verktøy i våre avdelinger. 

Miljøhuset Gnisten AS, er rettet mot deg som er usikker på hva slags jobb du kan klare å utføre. Hos oss får du tid og hjelp til å prøve ut dine muligheter til å komme ut i arbeid, i utdanning eller over i annet tiltak. Du vil oppleve stor fleksibilitet mht arbeidsoppgaver, arbeidstid og andre forhold som kan være viktig for at du skal kunne fungere best mulig.

ALLE HAR MULIGHETER
ALLE KAN NOE
ALLE ER LIKE MYE VERDT
Slider