STYRET I GNISTENGRUPPEN AS

Styrets leder

Arnfinn Kjos Eduardsen

Styremedlem

Kjetil Nagel Eger

Styremedlem

Liv Lillegraven

Styremedlem

Svein Rosseland

Styremedlem

Maria Elizabeth Prestø

Styremedlem/ansattes representant

Runa Heggernes

Varamedlem

Egil Hjorteset

Varamedlem

Iren Beisvåg

Daglig leder/sekretær

Aaste Føllesdal

Scroll Up