Vår visjon er: «Vi Tenner Gnisten»

Forretningsidé
Miljøhuset Gnisten AS er tiltaksarrangør for NAV med følgende tiltak:
•APS
•VTA

Formål
Selskapet har som formål å tilby tilrettelagte arbeidsoppgaver til personer med usikre yrkesmessige forutsetninger med behov for tett og bred oppfølging.

Dette skjer gjennom tjenesteleveranser og produksjon av:
•Norskopplæring for voksne innvandrere
•Egenproduksjon av varer for salg
•Tjenesteyting til personer og bedrifter

Våre verdier
•Alle har muligheter
•Alle kan noe
•Alle er like mye verdt