AFT er tilbud og tiltak for deg som trenger ekstra hjelp og tilrettelegging for å komme i arbeid. AFT er tidsavgrenset og målet er ordinært arbeid før tiltaket avsluttes hos oss. Du har ansvar for egen attføring og deltakelse i opplegget. Vår styrke er tid og individuell oppfølging. 

VTA er et tiltak for deg som har innvilget uføretrygd eller som forventer å få den innvilget. Hos oss vil du få meningsfulle arbeidsoppgaver som vi tilrettelegger, slik at du best best mulig kan utføre dem og oppleve mestring.

lagt til handlevogn